Skip Navigation Links
صفحه اصلی
فعاليت‌هاExpand فعاليت‌ها
بانك اطلاعاتي هنرمندانExpand بانك اطلاعاتي هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
پيوندهاExpand پيوندها
درباره ماExpand درباره ما
درباره همدان
    ثبت نام | ورود    

تاریخ انتشار  :  09:20 صبح ۱۳۹۲/۹/۲۵
تعداد بازدید  :  405
Print
   
تکنولوژی

تکنولوژی

تکنولوژی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ن‍رم‌اف‍زاره‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ طراح‍ان‌ گ‍راف‍ی‍ک‌

ع‍ف‍راوی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۳ -

س‍ی‌ ب‍ال‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۲

۲

ای‍ران‌۱۴۲۷ : ع‍زم‌ م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

م‍ن‍ص‍وری‌، رض‍ا،۱۳۲۶ -

طرح‌ن‍و

۱۳۷۷

۳

م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ه‍ن‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ک‌: ن‍ظری‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۴

م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ه‍ن‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ک‌: ن‍ظری‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۵

م‍اه‍ی‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ و ه‍ن‍ر ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍ک‌: ن‍ظری‌ ب‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌

م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -۱۳۸۴

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

 


صنایع دستی

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ن‍س‍اج‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۰

۲

ش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ری‌ دس‍ت‍ی‌ در ای‍ران‌

ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۳

آم‍وزش‌ م‍ع‍رق‌ک‍اری‌

طوج‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، -۱۳۳۶

ارم‍غ‍ان‌

۱۳۷۹

۴

م‍ن‍ب‍ت‌ک‍اری‌

طوج‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۶ -

ارم‍غ‍ان‌

۱۳۸۰

۵

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍ح‍ولات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌

ن‍ورم‍اه‌، ف‍روه‍ر

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۴

۶

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍ح‍ولات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌

ن‍ورم‍اه‌، ف‍روه‍ر

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۰

۷

دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍رن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ چ‍ه‍ره‌ ک‍ودک‍ان‌۳ ...

 

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍اف‍ظ

۱۳۸۸

۸

دن‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ر ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ چ‍ه‍ره‌ ک‍ودک‍ان‌ ۴

 

ف‍ری‍ن‌

۱۳۸۸

۹

ه‍ن‍ر ب‍ات‍ی‍ک‌ م‍درن‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ روی‌ پ‍ارچ‍ه‌

م‍ق‍دم‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌، ۱۳۵۶ -

م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ م‍ق‍دم‍ی‌

۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 


عکاسی و تصویربرداری

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ع‍ک‍اس‍ی‌ در ج‍ن‍گ‌

ج‍ان‌ب‍زرگ‍ی‌، س‍ع‍ی‍د

روای‍ت‌ ف‍ت‍ح‌

۱۳۸۳

۲

آی‍ن‍ه‌ ه‍ای‍ی‌ از ای‍ران‌ خ‍ان‍ه‌ ع‍ک‍اس‍ان‌ ای‍ران‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ،ق‍رب‍ان‌

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۷

۳

ات‍اق‌ روش‍ن‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍اس‍ی‌

ب‍ارت‌، رولان‌، ۱۹۱۵ -۱۹۸۰ م‌Barthes، , Roland، ba، a01

چ‍ش‍م‍ه‌

۱۳۸۰

۴

اص‍ول‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌

ک‍ورب‍ت‌، ب‍ی‍ل‌، ۱۹۴۸ - م‌Corbett، , Bill، ba، a01

ارس‍ب‍اران‌

۱۳۸۴

۵

ع‍ک‍اس‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ و وی‍رای‍ش‌ ت‍ص‍وی‍ر

ان‍گ‌، ت‍ام‌Ang, tom

س‍ی‍ام‍ک‌ زم‍ان‍ی‌

۱۳۸۲

۶

ع‍ک‍اس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

ل‍ن‍گ‍ف‍ورد، م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ان‌، م‌ -۱۹۳۳ Langford, Michael John

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۴

۷

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ع‍ک‍اس‍ی‌

ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌،۱۹۰۶ - م‌ba، Feininger، , Andreas، a01

اس‍رار دان‍ش‌

۱۳۸۱

۸

ع‍ک‍اس‍ی‌ و دورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌: س‍اخ‍ت‍ار و ع‍م‍ل‍ک‍رد دورب‍ی‍ن‍ه‍ا، ل‍ن‍زه‍ا، ف‍لاش‍ه‍ا، ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ا، ف‍ی‍ل‍ت‍ره‍ا...

ص‍ف‍اک‍ار، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

اب‍ج‍د

۱۳۸۰

۹

ع‍ک‍اس‍ان‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌

 

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۴

۱۰

ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌، ش‍اه‌ ع‍ک‍اس‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

طه‍م‍اس‍ب‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ -

: ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌

،۱۳۸۷

۱۱

ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ از ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ام‍ه‍ا ت‍ا اع‍ت‍لا

غ‍ری‍ب‌پ‍ور، ب‍ه‍روز، -۱۳۲۹

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۷۷

۱۲

آم‍وزش‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ دورب‍ی‍ن‌ه‍ای‌ وی‍دئ‍وی‍ی‌

ب‍روک‍س‌، ک‍ی‍ت‌ba، Brookes، , Keith، a01

ارس‍ب‍اران‌

۱۳۸۲

۱۳

ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

وی‍ل‍ر، پ‍ل‌، م‌ -۱۹۴۵ Wheeler, Paul

ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌

۱۳۸۳

۱۴

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ‌، ری‍م‍ون‍دba، Fielding، , Raymond، a01

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)

۱۳۷۰

۱۵

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ وی‍دی‍و: ش‍ن‍اخ‍ت‌ و آم‍وزش‌ اب‍زار، ف‍ن‍ون‌ و زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ر

چ‍ش‍ر، دی‍وی‍دCheshire، , .David F، ba، a01

ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌

۱۳۷۷

۱۶

وی‍ژه‌ ن‍ام‍ه‌ دوم‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ ع‍ک‍س‌ گ‍ران‍ت‍ر از طلا

 

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۹

۱۷

ل‍ن‍ز خ‍ی‍س‌ (م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آث‍ار ع‍ک‍اس‍ی‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌)

 

ن‍وای‌ دان‍ش‌

۱۳۸۸

۱۸

ک‍ت‍اب‌ س‍اده‌ درب‍اره‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

ه‍وگ‍ل‍ن‍د، آس‍ت‍ری‍دba، Haugland، , Astrid، a01

ارس‍ب‍اران‌

۱۳۸۳

۱۹

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‌ اول‍ی‍ن‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ع‍ک‍س‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ س‍وره‌

 

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۷۱

۲۰

ع‍ک‍اس‍ی‌ ف‍ی‍ل‍م‌

ع‍ادل‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌، -۱۳۳۱

آن‌

۱۳۸۱

۲۱

اص‍لاح‌ و وی‍رای‍ش‌ ت‍ص‍اوی‍ر ب‍ا Photoshop

ه‍اگ‍ی‍ن‍ز، ب‍اری‌Huggins, Barry

: ص‍ان‍ع‍ی‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌

،۱۳۸۵

۲۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

ب‍وش‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۷ - م‌Busch، , .David D، ba، a01

غ‍زال‌ ج‍وان‌

۱۳۸۴

۲۳

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ رت‍وش‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌

ج‍ه‍ان‌پ‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، -۱۳۴۶

ه‍ن‍ر پ‍اری‍ن‍ه‌

۱۳۸۳

۲۴

م‍ا م‍ی‌ ت‍وان‍ی‍م‌

 

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۸

۲۵

ال‍ف‍ب‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌

ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، روی‌.Thompson, Roy

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۶

۲۶

در ی‍ک‌ چ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ زدن‌

م‍رچ‌، وال‍ت‍ر، -۱۹۴۳ Murch, Walter

ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ف‍اراب‍ی‌

:۱۳۷۹

۲۷

س‍ی‍م‍ی‍ام‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، س‍ارا، ۱۳۵۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۵-

۲۸

ت‍دوی‍ن‍گ‍ران‌ ب‍زرگ‌ ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍ن‍م‍ا

اح‍م‍دزاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌: ب‍رگ‌

۱۳۷۶

۲۹

ت‍دوی‍ن‌ غ‍ی‍رخ‍طی‌

ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‌Tompson, Chris

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا

۱۳۸۱

۳۰

ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌

وی‍ل‍ک‍ی‌، ب‍رن‍اردwilkie, Bernard

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا): ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا

۱۳۸۱

۳۱

ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌

وی‍ن‍در، ک‍ات‍ری‍ن‌Winder، , Catherine، ba، a01

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۳۲

ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ درب‍اره‌ وی‍دی‍و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

راب‍ی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌، م‌ -۱۹۶۳ Rubin, Michael

ارس‍ب‍اران‌

۱۳۸۴

۳۳

اص‍ول‌ ت‍دوی‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‌

ب‍ردر، ج‍ان‌Burder, John

وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌]، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و رواب‍ط س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌، ف‍ی‍ل‍م‍خ‍ان‍ه‌ ای‍ران‌

۱۳۶۲

۳۴

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌

م‍ی‍ل‍رس‍ون‌، ج‍رال‍د.Millerson, Gerald

س‍اق‍ی‌

۱۳۸۶

۳۵

ای‍ران‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‌

پ‍ارس‍ا، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۱۱ - ، ع‍ک‍اس‌

ک‍ت‍اب‌س‍را

۱۳۷۹

۳۶

ی‍زد: ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍وی‍ر

ام‍ی‍ری‍گ‍ان‍ه‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۶ - ، ع‍ک‍اس‌

ه‍ن‍رس‍رای‌ گ‍وی‍ا

۱۳۸۴

۳۷

ش‍ی‍راز ن‍گ‍ی‍ن‌ ک‍ه‍ن‌

 

ه‍ن‍رس‍رای‌ گ‍وی‍ا

۱۳۸۳

۳۸

ای‍ران‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‌

دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌

ه‍ن‍رس‍رای‌ گ‍وی‍ا

۱۳۸۲

۳۹

ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‍ی‌ (پ‍رت‍ره‌)

ف‍خ‍رال‍دی‍ن‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، -۱۳۱۱

ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ف‍خ‍رال‍دی‍ن‍ی‌

۱۳۸۳

۴۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداران‌

ه‍ام‍ل‌، راب‌Hummel, Rob

ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌

۱۳۸۴

۴۱

ع‍ب‍اس‌ ک‍ی‍ارس‍ت‍م‍ی‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‍ه‍ا

ک‍ی‍ارس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۹ - ، ع‍ک‍اس‌

ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر ای‍ران‌

۱۳۷۹

۴۲

س‍رزم‍ی‍ن‌ چ‍ه‍ارف‍ص‍ل‌ ک‍ه‍گ‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍راح‍م‍د

 

پ‍ژه‍ان‌

[--۱۳]

۴۳

ت‍خ‍ت‌ج‍م‍ش‍ی‍د

ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ - ، ع‍ک‍اس‌

آگ‍اه‌

۱۳۷۹

۴۴

ی‍ک‌ ع‍ک‍س‌ ی‍ک‌ ع‍ک‍اس‌

 

ان‍ج‍م‍ن‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‌ ای‍ران‌

۱۳۸۹

۴۵

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ و وی‍دئ‍وی‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

ات‍ح‍اد، ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۷

۴۶

رن‍گ‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌

م‍ان‍ت‍ه‌، ه‍ارال‍د، baa01، Mante، , Harald، a01

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۹

۴۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد وزارت‌ ک‍ار ... ک‍د ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌۱۷-۶۳-۱ ...

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

آی‍لار، ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۹

۴۸

ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ک‍اس‍ی‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵ -

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۷۵

۴۹

ن‍ور و ن‍ورپ‍ردازی‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌

ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌،۱۹۰۶ - م‌ba، Feininger، , Andreas، a01

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۷۴

۵۰

ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌س‍ازی‌ و طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍ای‍ا

ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر،۱۳۳۹ -

ه‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۶

۵۱

ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌ و ف‍ی‍ل‍م‌ه‍ای‌ واق‍ع‍ی‌ =

ف‍رس‍ای‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۹ -

آی‍ن‍ده‌ دی‍گ‍ر

۱۳۸۵

۵۲

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ن‍ورپ‍ردازی‌ در ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ و س‍ی‍ن‍م‍ا

م‍ی‍ل‍رس‍ون‌، ج‍رال‍دMillerson, Gerald

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۹

۵۳

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ و وی‍دئ‍وی‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

ات‍ح‍اد، ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۷

۵۴

ص‍اف‍ی‍ه‍ا در ع‍ک‍اس‍ی‌ س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د و رن‍گ‍ی‌ (ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ع‍ک‍اس‍ی‌)

لام‍وره‌، ژان‌، baa01، Lamouret، , Jean، a01

س‍ازم‍ان‌ رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌،ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

۱۳۶۷

۵۵

ک‍ل‍ی‍د ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌

م‍ظل‍وم‍ی‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۵۴ -

ک‍ل‍ی‍د آم‍وزش‌، ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌

۱۳۸۸

۵۶

دورب‍ی‍ن‌ ع‍ک‍اس‍ی‌

آدام‍ز، ان‍س‍ل‌ ای‍س‍ت‍ن‌، ۱۹۸۴ -۱۹۰۲ Adams, Ansel Easton

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۷۰

۵۷

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ و وی‍دی‍وی‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۴۹ -

ادب‍س‍ت‍ان‌، ات‍ح‍اد

۱۳۸۷

۵۸

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌ و وی‍دئ‍وی‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۹ -

ات‍ح‍اد، ادب‍س‍ت‍ان‌

۱۳۸۷

۵۹

س‍ی‍ن‍م‍ای‌ آم‍ات‍ور در ۱۰ درس‌

ت‍ارن‍و، ک‍ل‍ود، Tarnauda01، , Claude، ba، a01

س‍ازم‍ان‌ رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

۱۳۵۶

۶۰

س‍اخ‍ت‍ن‌ ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍رای‌ ف‍ی‍ل‍م‌ و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌

وی‍ل‍ک‍ی‌، ب‍رن‍اردba، Wilkie، , Bernard، a02

ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

۱۳۶۷

۶۱

اص‍ول‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ ب‍ا دورب‍ی‍ن‌ه‍ای‌ وی‍دی‍و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌DV]دی‌ وی‌]

اس‍ون‍س‍ن‌.Svendsen, J. O. S

روان‌

۱۳۸۲

۶۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍س‍از ج‍وان‌

ب‍ص‍ی‍ر، آذر

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۷۷

۶۳

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌

ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ‌، ری‍م‍ون‍دba، Fielding، , Raymond، a01

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)

۱۳۷۰

۶۴

ک‍ار ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ س‍ی‍ن‍م‍ا

ی‍ان‍گ‌، ف‍ردی‌Young, Freddie

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۸

۶۵

م‍روری‌ ب‍ر آث‍ار ع‍ک‍اس‍ان‌ ق‍م‌

 

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ ( واح‍د ت‍ج‍س‍م‍ی‌)

۱۳۸۹

۶۶

ح‍دی‍ث‌ ع‍ش‍ق‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ک‍س‌)

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارت‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۶۷

دای‍رةال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ان‍ی‍م‍ی‍ش‍ن‌

ت‍ی‍ل‍ور، ری‍چ‍ارد، Taylora01، , Richard، ba، a01

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۶۸

ع‍ک‍اس‍ان‌ و ع‍ک‍اس‍ی‌

لای‍ن‍ز، ن‍ات‍ان‌ ، گ‍ردآورن‍ده‌ و وی‍راس‍ت‍ارba، Lyons، , Nathan، a01

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۳۶۵

۶۹

ف‍ن‌ ت‍دوی‍ن‌ ف‍ی‍ل‍م‌

رای‍ت‍س‌، ک‍ارل‌، baa01، Reisz، , Karel، a01

: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

،۱۳۶۷

۷۰

م‍ا م‍ی‌ ت‍وان‍ی‍م‌...: دو دوره‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ م‍ا م‍ی‌ت‍وان‍ی‍م‌ س‍ال‌۱۳۸۶-۸۷

 

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۷۱

ن‍ورپ‍ردازی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌

ک‍اک‍اون‍د، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۴ -

رام‍ی‍ن‌ ک‍اک‍اون‍د

۱۳۹۰-

۷۲

ن‍ورپ‍ردازی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ در ع‍ک‍اس‍ی‌

ک‍اک‍اون‍د، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۴ -

رام‍ی‍ن‌ ک‍اک‍اون‍د

۱۳۹۰-

 

 

 

 

 

 


منسوجات

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ه‍ارم‍ون‍ی‌ رن‍گ‌ در ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌

 

م‍ارل‍ی‍ک‌

۱۳۸۸

۲

ف‍ل‍زک‍اری‌

ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌

۱۳۸۰

۳

ن‍ق‍ش‌ ق‍ال‍ب‌ در ه‍ن‍ر (روش‌ه‍ای‌ س‍ف‍ال‍گ‍ری‌، ک‍اش‍ی‌ و آج‍ر و م‍وزائ‍ی‍ک‌...)

اش‍ت‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

ج‍اودان‌ خ‍رد

۱۳۸۱

۴

ف‍رش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌

آذرپ‍اد، ح‍س‍ن‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۸۳

۵

م‍واد در چ‍اپ‌ و ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌

ف‍رام‍رزی‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر

چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌

۱۳۸۸

 


نظر شما
نام
ایمیل
متن نظر
  ارسال